Players List

Name Birth Day
Keni Aogaki09/27/2001
TETSU IKOMA06/09/2001
YOUYA ITO10/03/2001
GOUTA IWANE10/01/2001
RYOSUKE OOMURA09/07/2001
SHUYA KAKUTANI06/30/2001
KOUTA KUSABA11/14/2001
NAOKI KUBOTA05/13/2002
RYUKI SHIMA11/29/2002
TOWA SEGAWA03/08/2002
KEITA TAKEUCHI06/28/2001
TEVITA POLEO03/16/2001
PATRICK VAKATA06/19/2002
SHITARO FUJII09/19/2001
KENJIROU FUJIWARA10/10/2002
Ryunosuke Fujiwara10/10/2002
SOTA YAGI07/29/2002