Players List

Name Birth Day
SHIN INAMURA09/26/2002
RIN IMURA05/29/2002
RUI ENDOU05/11/2001
SEI OHKUBO09/06/2002
KAZUNA OOTA05/19/2003
TAKESHI OOTSUKI07/11/2002
YOUSHI OKUDA10/05/2001
REN KANEKO02/01/2003
Taichi Kaikachi11/09/2001
TAIYOH SHIMIZU05/30/2003
EITO TAKANO11/01/2002
YOUSEI TAKAHASHI05/10/2001
RIKU TOYOSAKI11/22/2001
LUKI FURUKAWA09/28/2002
HAYATO HOSOKAWA03/01/2002
HAYATE YAMADA08/10/2001