Players List

Name Birth Day
KEITO AOKI06/14/2002
YOUTA AKIHAMA05/16/2002
KOHYOH ADACHI02/09/2002
SHUTA AMOU12/24/2001
RYOSUKE IIDUKA04/25/2001
KATSUKI ISHIDUKA07/06/2001
DAISUKE ITO07/15/2001
TAKUMA ENOMOTO08/10/2002
TAKASHI KAMEI04/18/2002
TAKEHITO KAMEI01/07/2002
KEISHIROU KUWATA01/17/2002
KENJI SATOU01/04/2003
YOUTO NAKA08/05/2002
KENYA NISHIKAWA06/03/2001
SOUTARO WATANABE10/22/2001