Players List

Name Birth Day
Daichi Kawagoe05/22/2003
KUUGO ISHIKAWA02/26/2002
ASAHI UCHIKAWA04/17/2002
Shin Okamoto10/30/2001
RYOUMA KATSUME04/07/2002
RUI KAWANA04/18/2002
RYUTA KAWAHARA11/16/2002
FUMIYA SAITOU08/26/2001
DAIKI TACHIKAWA05/10/2001
YOUTA TOKUNAGA12/19/2002
KANTA HATSUTORI09/04/2002
RYUNOSUKE BABA06/21/2002
KEISUKE HIDAKA07/31/2001
KISABUROU MIYOSHI10/25/2001
ATSUHIRO MOTOYAMA01/18/2002
SHUTO MORIYAMA11/14/2002
RYOSUKE YATSUGI10/24/2001