Players List

Name Birth Day
KOUTAROU ITO11/15/2001
SHIN OKAZAKI05/02/2002
SHUNTARO KITAMURA03/28/2002
KAISHI KIMURA06/20/2001
TOSHIKI SATOU06/14/2001
DAICHI SATOU01/26/2003
SHUNTARO TAKEUCHI08/08/2001
IBUKI HISHIDA01/25/2002
KOUKI FUKUDA01/14/2002
SENA HOSOYA03/16/2003
REO MAEDA05/09/2001
TOMOYA MIURA11/19/2001
SHOHEI YAMADA06/16/2001
RYUNOSUKE YOSHIOKA11/26/2001
SOUMA YOSHIDA12/28/2002