Players List

Name Birth Day
RYOUGA AKIZAWA01/27/2002
YOUTO OKAZAKI11/21/2001
RYUSEI KAWAGUCHI11/19/2001
SHUTO KOUSAKA09/19/2002
TATSUKI KOBAYASHI07/13/2001
Sione Mau04/10/2002
IKUTO TAIRA06/24/2001
YOUYA TAKIGAWA10/11/2001
KAKERU TSUTSUMI12/20/2002
TUPOU MAHE09/19/2001
SHOGO NAKATA08/16/2001
AKITO HAMAMURA01/28/2002
FAKATAHA HAVILi07/01/2002
MANASE HAVILI04/07/2001
HIROTO YAMAMOTO11/20/2001
TAKUMA YOSHIDA02/21/2003