Players List

Name Birth Day
KEITAROU INAGAKI05/06/2002
YOUGO KITAMURA06/08/2002
SATOKI KITAYAMA12/15/2002
YOUGA KURAUCHI11/22/2002
HISAMU SAITOU11/27/2001
KAORU SEO11/25/2001
KAYATO TANAKA02/21/2002
ASAHI DOEI01/09/2003
TAICHI NAKAMURA11/25/2001
TAKATO NASU01/17/2004
JIN NISHIMURA06/04/2001
RYUDAI HAYASHI11/30/2001
SOUMA MIYAKE11/24/2001
KANTA MORI11/19/2002
DAIKI MORI02/06/2002