Players List

Name Birth Day
TAISHIN OOSHIMA07/14/2003
TAKUMI OOTA06/22/2001
WATARU KURATA08/07/2003
SHUICHI KOBAYASHI08/24/2003
TERUMA TANAKA08/09/2003
YOUMA NAKAGAWA07/02/2002
HYOHMA NISHIKAWA05/07/2001
SHUTO NOBUHARA12/06/2001
SHUNPEI MATSUZAWA09/25/2002
MASANORI MIYAO06/01/2002
JINGO MURATA02/22/2002
TAKUMA MOTOHASHI04/30/2002
SO MORIMOTO04/28/2001
ryota yachi07/31/1980
AYUKI YAMADA07/17/2002
REIJIROU YAMAMOTO03/18/2002