Players List

Name Birth Day
KAI ITO01/06/2003
SHOUTA KATOONO07/18/2003
MASAHITO KUSANO04/27/2001
KEN KOIZUMI07/25/2001
HIBIKI SUZUKI12/13/2001
TAKATOSHI SUZUKI02/09/2003
HIBIKI TANJI06/14/2001
KOUSEI TANNO10/10/2002
HARUTO TOMIOKA08/27/2002
SHUNSUKE HATA05/17/2001
GEN HANGAI07/10/2001
TAISEI BANBA04/23/2002
YASUHARU MATSUURA05/10/2002
HIROTO MATSUZAKI04/12/2002
YOUMA YAMAZAKI10/11/2002