Players List

Name Birth Day
YASUSHI OOTA10/10/2002
KOUHEI OONISHI03/28/2003
KAZUMA KITAMURA07/04/2001
KEITO SAKATA03/09/2002
KOUICHIROU SANO06/23/2002
SEIYA SHIRAI12/02/2002
KEIYA JINNAI01/05/2002
ARUBARO TAKASE11/09/2001
HOKUTO TAGUCHI02/16/2002
REN NAGATA07/06/2002
masahiro hirano05/20/2001
KOUDAI FUJITA09/23/2000
RYOSEI FUJIMOTO09/01/2002
TOWA MURAKAMI01/01/2002
RIKUTO YOSHIHARA02/25/2002