Players List

Name Birth Day
IORI ANDOU08/31/2003
ITSUSA USAMI07/19/2001
IBUKI ODASHIMA04/15/2001
KAI KIMURA01/25/2002
SYURA KOBUKAI02/12/2003
RYOUGO SATOU01/23/2002
SUZUKIYOMARU SADO07/31/2002
SHOHTARO SHIBATA07/12/2001
RUKIYA SUGAWARA05/22/2001
RYO TAKAKUWA05/05/2001
KEITATSU TAKAHASHI06/13/2002
HAYATO NAGASAKI05/11/2001
MANAMU FUNAKI09/29/2001
RYOHTA MONMA07/10/2001
TAIGA WATANABE08/06/2002