Players List

Name Birth Day
Ayano Iguchi08/10/1994
MINAE KITAZAWA04/12/2001
Futaba Takeuchi08/08/2003
MOE HORINOUTI09/27/2001
Ayaka Sakamoto02/09/1990
Chinatsu Fukuda05/28/1990
RIO HOSONO02/25/2003
HONOKA KONDOU07/29/2001
SAKI KODAMA01/08/1999
Maiko Nishi01/27/2004
KOTONO YASUO10/02/2001
YAYOI ARAI02/17/2003
Yuna Hayami07/09/2003
PETE SOMEYA EIMI07/16/1999
REIKO MUTOU10/04/2001
Youko Aoki10/07/1990
NAO ANDOU04/11/2000
Arisa Eguchi01/19/1997
Youka Onuma11/10/2000
Moeika Kanda07/29/2001
ERINA KITAZAWA04/11/1998
Koyama Akiko12/09/2002
Arisa Sakamoto08/11/1994
hetome Sato07/14/1998
Sannomeya Asary01/01/2000
Chiharu sekeguchi12/28/1999
RINA HAKETA11/28/1999
KIKO WATANABE11/05/2002
non01/01/1980
non01/01/1980