Players List

Name Birth Day
MIZUKI MORIMACHI07/08/1995
Yuka Yomogida04/02/1994
Miho Tatebayashi07/30/1997
Maiko Omata11/09/1994
Haruka Ibuki06/03/1996
HARUKA KOSUGI01/18/2000
SAKURA MUTO05/03/1993
Eri Murooka03/27/1980
non01/02/1980
non01/02/1980
non01/02/1980
non01/02/1980
non01/02/1980