Players List

Name Birth Day
YUKIMI YAMADA10/21/1999
RIRA OOSHIMA05/29/1998
Fuyuho Ebina11/19/2000
Ayaka Kumagai07/16/1998
Makoto Sato12/27/1999
KAZUNE SUZUKI03/27/1999
HIKARU TABATA12/12/1998
No//
Mai Nakamura06/08/2000
Haruka Habano09/15/2000
Shiori Yamagata08/27/1998
Momona Yoshida05/31/2000
non01/02/2000
non01/02/2000