Players List

Name Birth Day
Keita Inagaki06/02/1990
Yusuke Kizu12/02/1995
Jiwon Koo07/20/1994
Koki Yamamoto10/29/1990
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Takuya Kitade09/14/1992
Atsushi Sakate06/21/1993
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Samuela Anise08/30/1986
Yuya Odo03/09/1990
James Moore06/11/1993
Isileli Nakajima07/09/1989
Uwe Helu07/12/1990
Wimpie Van Der Walt01/06/1989
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Ryota Hasegawa05/12/1993
Kazuki Himeno07/27/1994
Pieter Labuschagne01/11/1989
Michael Leitch10/07/1988
Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Shota Horie01/21/1986
Keisuke Uchida02/22/1992
Yutaka Nagare09/04/1992
Atsushi Hiwasa05/22/1987
Takuya Yamasawa09/21/1994
Akihito Yamada07/26/1985
Lomano Lava Lemeki01/20/1989
William Tupou01/25/1991
Yusuke Kajimura09/13/1995
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Yu Tamura01/09/1989
Ryoto Nakamura06/03/1991
Timothy Lafaele08/19/1991
Seiya Ozaki07/11/1995
Ryuji Noguchi07/15/1995
Kenki Fukuoka09/07/1992
Kotaro Matsushima02/26/1993
Rikiya Matsuda05/03/1994
No name01/01/1990