Players List

Name Birth Day
Chang ho Ahn11/20/1997
Koichi Endo01/02/1999
Soshi Oga01/14/2001
Hiroto Kasai04/09/2000
Makoto Kurata09/06/2000
Daigo Sasagawa08/03/1997
Reo Suzuki04/29/2000
Yuya Takano09/30/1997
Hayato Tanaka04/03/1999
Ryuya Tsuji04/06/1998
Kosei Nakamura01/25/2001
Taichi Niizuma01/18/1998
Ryoga Fuji07/21/1998
Wataru Miyazaki03/15/2000
Jin Murakami09/20/1999
Kosei Yamamoto08/24/1999
Kota Oishi07/05/1999
Ryohei Kii02/16/2001
Hinata Takei06/17/1997
Kenta Matsuoka06/06/1997
Yusaku Miyoshi05/14/1998
Yosuke Ishii08/18/1997
Yuto Usuda06/12/1999
Yasuaki Katakura08/09/1998
Yuta Kumada05/27/1997
Tatsuya Sakamoto04/24/1997
Atsuro Tsuji08/29/1997
Ryuya Furusho11/03/2000
Takumi Yoshizawa09/05/2000
Rintaro Wakino08/21/2000
Kakeru Ozawa01/16/2000
Kai Kawakami06/10/1998
Ryo Sato06/06/1997
Tetta Shigematsu01/06/1999
Akihisa Shinoda06/20/1998
Kodai Takahashi05/09/1998
Genki Nakatsuji10/10/1998
Kaito Narazaki06/04/2000
Yuta Noguchi07/23/1999
Rikuto Fukuda12/09/1999
Shotaro Fuke10/30/1998
Ryusuke Yamamoto06/22/1998
Tora Watanabe12/23/1999
Taiga Shiba12/22/1998
Shin Takeuchi08/07/2000
Kaito Tamori06/04/1999
Ryuga Hashimoto11/23/1998
Kazuki Ban09/23/1997
Kohei Abe12/06/1997
Ren Iinuma02/08/2000
Kippei Ishida04/28/2000
Taiga Umekawa06/11/1998
Shota Kobayashi08/08/1999
Shunta Takenouchi12/27/1999
Kaito Hanamura05/16/1998
Yusuke Maruo10/25/2000
Daisuke Iba12/03/1997
Itsuki Kodama08/04/1999
Takaya Saito01/02/2001
Yuichi Takaiwa06/19/1999
Keita Doi06/05/2000
Riku Nagatomo05/19/2000
Mizuki Niura05/20/1997
Yuto Mori11/14/1998
Kyohei Yamasawa08/17/1998
Takahiro Ishikawa04/07/1998
Nobuki Ozeki03/05/2000
Judai Kato03/08/2000
Kotaro Kama05/26/1997
Kohei Kudo04/25/2000
Seigo Kubo08/22/1998
Ko Kojima04/29/1998
Yu Saruta06/04/1998
Taiga Sugimoto02/14/2001
Mizuki Sekine02/20/2001
Toshiki Takahira03/17/2000
Shinichiro Narita04/10/1997
Kotaro Haraguchi10/11/2000
Susumu Hirowatari11/17/1997
Junya Matsumoto03/17/2000
Yuta Yano11/09/1997
Taiga Yoshioka04/27/2000
Ryo Eto01/09/2000
Tohei Ogura08/02/1997
Masaki Obata12/25/1998
Suguru Kamemaru10/30/1998
Momosuke Kumazawa08/27/2000
Hiroaki Saito02/05/1999
Shota Yanagi12/12/1999
Miki Yoshida08/27/1999
Hiroki Kumoyama07/18/1999
Hiroyuki Yamasaki03/08/1998
Tomoya Yamamura12/02/1997