Players List

Name Birth Day
Taro Aihara09/24/1995
Yuto Sato09/21/1992
Daiki Shimura09/06/1995
Ryo Jinnohara10/30/1994
Takatoshi Sugawara03/13/1987
Kouta Takahashi03/27/1997
Pekahou Cowan06/02/1986
Fumiya Mato04/06/1994
Haruyoshi Miyake03/30/1992
Daiki Andou09/20/1993
Jun Takeuchi05/07/1989
Naomichi Tatekawa10/31/1988
Yuya Furuta12/20/1995
Ryoto Yamakawa11/20/1996
Ryota Sakino02/05/1990
Samual Wykes04/25/1988
Eiri Nakada11/16/1988
Suguru Hidaka02/15/1990
Hiroto Watanabe09/21/1994
Taiyo Ando08/22/1987
Tatsushi Ishii02/05/1987
Takaaki Okuma09/24/1982
Kouki Sato07/22/1995
Haruki Matsudo01/06/1996
Kento Yasunaga12/28/1993
Yuutaro Shirako01/10/1993
Wataru Niimoto09/19/1992
Jano Venter01/08/1994
Naohide Oishi05/16/1989
Taishi Sakurai02/28/1994
Tomohiro Sakurai06/18/1987
Shuto Takashima10/27/1994
Shingo Asami04/02/1993
Kazuki Ishida01/14/1996
Akira Niimoto03/05/1986
Luke McAaaaalister08/28/1980
Daichi Ito04/10/1995
Shuhei Sasaki05/04/1994
Kazuyoshi Takayama10/25/1995
Nicolas Kraska06/17/1989
Eiya Miyazaki06/05/1996
Takahiro Morikawa08/08/1994
Takuya Kanemura09/13/1995
Hironori Kimura04/02/1991
Dick Wilson09/02/1996
Ryota Noda09/15/1996
Toru Morita01/10/1995
Ryno Benjamin08/03/1983
Tatsuhiro Ozaki08/13/1995
Tadanobu Ko09/13/1980
Naoki Moriya04/07/1991