Players List

Name Birth Day
YOUTA EJIMA04/09/1994
AKI KAJIHARA02/05/1996
Hyong Ji Kim11/27/1993
Shoya Koyama12/19/1996
Jacob Raniera Ellison02/25/1985
Masashi Debuchi05/30/1990
Takashi Tokuyama03/06/1988
Leslie Makin01/02/1992
Ryota Kuribara03/24/1995
Atsushi Maeda10/04/1992
Will Munro09/29/1992
Hiroki Suwa05/27/1992
Mitsuo Nakao10/03/1989
Kengo NAKAMURA04/20/1994
NOBUYUKI HIRAI10/29/1992
Takahiro Fukuda09/10/1993
Shinsuke Fujiwara09/16/1990
Kei Sato07/30/1996
Wahito Hirano06/26/1991
Naoki Maruyama03/10/1996
Hiroki Kawase11/10/1994
Wycliff Palu07/27/1982
Ryou Oomasa07/22/1992
Shinba Hasegawa12/19/1994
Yoshitaka Motomura01/12/1986
Shota Kutsuna03/19/1997
Shinnpei Suganuma12/21/1992
Kentarou Sugimori07/21/1993
Keigo Hamazoe04/27/1994
Ben Paltridge09/21/1992
Daiki Yamaya10/25/1991
Sanshiro Ide05/19/1994
Koichi Ohta01/29/1991
Ayato Sakamoto10/24/1995
Tamati Ellison04/01/1983
Tom English03/08/1991
Takuya Nakajima10/09/1988
TAKUTO MIZUNO03/24/1993
Yuki Kono05/01/1996
Leon E06/06/1989