Players List

Name Birth Day
Yuta Abe08/31/1997
Kirwan Sanday02/13/1991
Kazuki Sasaki12/27/1989
Ittetsu Sasaki09/25/1992
Takuya Takahashi03/06/1992
Gun Tajima08/19/1999
Tomoki Nobeta10/28/1996
Ryu Sioape Latu Holani12/29/1982
Yuya Mizumoto02/18/1992
Taiki Ito05/17/1994
Shinki Ushikubo01/21/1997
Ryo Nakagawa07/12/1997
Matt Mafi05/26/1991
Tatsuji Yoshida02/03/1988
Ryosuke Kikuchi10/12/2000
Corey Thomas09/21/1994
Sotaro Takahashi07/30/1994
Michael Fitzgerald02/08/1987
Shoji Misaki12/04/1996
Ryunosuke Yamada10/12/1991
Yuto Ueda03/02/1994
Yuta Kimura12/10/1991
Takuma Sasaki09/24/1985
Yuga Takada06/12/1986
Katsumi Hatakeyama07/21/1996
Naoki Ohno09/04/1996
Kane Koteka01/08/1994
Yuta Nakano11/16/1989
Kosei Ninomiya08/10/1995
Gen Maekawa12/03/1997
Atsushi Minami08/06/1993
Senri Murayama01/02/2000
Ryoma Nakamura11/27/1994
Shuta Ujiie01/26/1995
Kodai Ono12/15/1991
Ryotaro Kaga08/21/1995
Nobutaka Kanto02/20/1993
Hikaru Shimoyama07/04/1999
Yuki Sugahara04/07/1995
Yuju Takizawa09/12/1993
Masatoshi Ito01/13/1994
Yujiro Sasaki12/27/1993
Katsuto Hatanaka09/25/1996
Shuta Fukushi08/15/1994
Gerdus Vanderwalt04/20/1995
Shori Hoshino10/15/1985
Osuka Lloyd Murata01/02/1994
Kaito Funaki11/25/1995
Yutaro Murai06/12/1992
Jurgen Visser09/13/1989
Codey Rei02/02/1989