Players List

Name Birth Day
Hayato Akahira09/29/1995
Akito Kawamata09/02/1992
Jiwon Gu07/20/1994
Shori Koshida12/28/1993
Miwasuke Go04/12/1994
Shota Takizawa09/03/1992
Tatsuhiko Tsurukawa05/12/1995
Niukapu Taufa10/12/1993
Takumi Fujii09/02/1995
Matthys Basson06/09/1995
Taiki Yoshioka09/02/1995
Thomas Gibb03/20/1997
Kienori Go10/23/1996
Akito Fujinami08/31/1995
Yoji Akiyama02/06/1990
RG Snyman01/29/1995
Masaki Kondo12/02/1994
Josh Bekhuis04/26/1986
Tetuhi Roberts07/06/1994
Akihito Doi03/13/1997
Maoya Nakagawa09/12/1996
David Milo09/29/1984
Hiroto Kawasaki07/05/1991
Ryota Kobayashi06/11/1991
Kosuke Hattori06/04/1993
Ryo Furuta09/29/1995
Tomasi Soqeta08/16/1983
Hisayoshi Ito04/12/1993
Takuya Obata12/11/1997
Ryota Kayama04/06/1991
Shogo Nezuka01/13/1997
Kenta Yamaji08/09/1989
Kenta Kutsuna09/13/1994
Kengo Gunji09/13/1997
SongGi Pak02/25/1993
Baden Kerr06/09/1989
Nobutaka Ubukata03/28/1988
Kanta Omata11/02/1994
Jonico Hardwick11/01/1995
Masaki Fujisaki01/18/1995
Naoki Motomura04/11/1992
Lomano Lava Lemeki01/20/1989
Gwante O11/16/1996
Clynton Knox12/27/1992
Jiyoon Gu05/02/1992
Shaun Treeby01/26/1989
Kaito Morikawa05/27/1988
Soki Watanabe01/14/1997
Aidan Toua01/21/1990
Yuta Nakarai03/04/1993
Yuta Matsuura12/05/1996
Kanta Watanabe03/01/1996
Atsuro Tsuji08/29/1997
Paul Schoeman12/19/1992
Viliami Afu Kaipouli09/28/1997