Players List

Name Birth Day
Keita Inagaki06/02/1990
Chris King04/30/1981
Craig Millar10/29/1990
Suliasi Tolu10/05/1993
Yusuke Tokota05/10/1995
Shohei Hirano08/03/1993
Sho Furuhata12/10/1996
Wyatt Crockett01/24/1983
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Atsushi Sakate06/21/1993
Kazuma Shimane11/30/1996
Yuji Shimogama01/25/1992
Shota Horie01/21/1986
Hamish Dalzell01/16/1996
Daniel Heenan11/17/1981
Takumi Mikami05/15/1990
Kotaro Yatabe07/29/1986
Jura Asanuma05/23/1996
Itsuki Onishi12/09/1995
Jack Cornelsen10/13/1994
Masaki Tani09/18/1990
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Ryota Hasegawa05/12/1993
Shota Fukui09/28/1999
Tomohito Miyakawa09/06/1994
Tevita Tupou09/26/1991
Harrison Brewer03/22/1995
Ben Gunter10/24/1997
Keisuke Uchida02/22/1992
Taiki Koyama10/31/1994
Sheridan Rangihuna09/02/1993
Theo Strang05/21/1997
Yuta Takagi10/21/1993
Rikiya Matsuda05/03/1994
Takuya Yamasawa09/21/1994
James Dargaville04/25/1992
Koki Takeyama09/25/1996
Filimoni Waqainabete08/30/1996
Kenki Fukuoka09/07/1992
Yoshikazu Fujita09/08/1993
Kaisei Kasahara10/02/1995
Iori Kaji01/30/1992
Eiji Kaneda05/14/1993
Kwon Yuin04/09/1992
Dylan Riley05/02/1997
Tatsuki Tomuro09/09/1994
Harold Vorster10/11/1993
Yuga Hyakutake06/25/1990
Keisuke Moriya03/04/1994
Latu Kruger10/10/1995
Yasutaka Sasakura08/04/1988
Tatsuhiro Tanji09/25/1996
Ryuji Noguchi07/15/1995