Players List

Name Birth Day
Ryoma Kuhara04/27/1995
Yasuo Saruwatari09/28/1990
Elone Takitaki04/07/1985
Tomohiro Tanaka10/24/1991
Genki Tokushige08/27/1990
Kanta Hasegawa04/23/1996
Masahiro Hibino06/20/1992
Yuichiro Hosono12/03/1993
Daisuke Yamashita01/19/1983
Kosetsu Kawachi04/08/1993
Atsuro Nakamura04/11/1994
Mitsumasa Harayama04/06/1993
Mitsugu Yamamoto05/12/1981
Will Mangos03/26/1992
Naoto Osajima05/23/1991
Ryoma Nishimura11/21/1995
Shuichi Kinoshita07/09/1990
Yusaku Kuwazuru10/23/1985
Jotham Wrampling08/07/1994
Joseph Tupe03/14/1991
Hideaki Suzuki03/04/1993
Solomon King03/08/1985
Ataru Nishikawa12/15/1995
Hiroki Hanada07/15/1994
Kota Yamashita01/26/1990
Brody Macaskill10/27/1999
Shota Egashira03/19/1991
Takeshi Katsuki04/18/1982
Masafumi Tanabe05/02/1994
Genta Hoshino04/18/1995
Hisanori Mimata09/07/1995
James Marshall12/07/1988
Kento Tanaka06/06/1996
Jisu Park02/22/1991
Ben Lucas12/30/1987
Yuki Yamasaki07/10/1992
Rafi Kurokawa11/09/1994
Naoki Sarugaku04/04/1990
Yoshitsumi Shimora11/12/1993
Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
Masahiro Tsuiki07/26/1983
Shotaro Tsuoka03/22/1996
Masakazu Yatsumonji07/14/1993
Kouhei Ishigaki06/25/1993
Joichiro Iwashita11/17/1996
William Tupou07/20/1990
Tone Tukufuka06/11/1988
Arata Nanri11/08/1988
Junshi Yamakita09/28/1991
Yoji Yamamoto01/17/1992
Kentaro Kamata08/27/1994
Taichi Yoshizawa07/18/1991