Players List

Name Birth Day
Takumi Adachi04/12/1995
Kento Imura04/30/1994
Sunao Takizawa09/30/1986
Hikaru Tanaka03/24/1989
Taku Tohma09/21/1996
Takahiro Doi08/22/1986
Toshiaki Maejima12/13/1993
Teppei Akiyama06/22/1991
Miyu Arai02/15/1998
Kai Stroem01/21/1998
Shin Kawamura08/06/1987
Yo Sato01/27/1994
Waqa Sanaila07/17/1995
Sam Jeffries05/20/1992
JEAN DROSTE01/21/1994
Shoji Tanaka09/12/1994
Taku Hirosawa09/10/1986
Takeru Motoyama02/23/1998
Daiki Yamagiwa07/24/1997
Masivou Aseri03/09/1997
Rikiya Oishi01/29/1993
Tatsuru Owada01/14/1992
Ryoi Kamei10/08/1994
Sam Henwood05/28/1991
Hapakuki Liavaa11/09/1996
Brodie Leber05/15/1989
Yoshiya Hosoda08/05/1987
Takumi Matsumura12/16/1994
Jack Lam11/18/1987
George Risale01/22/1993
Tomonori Kimura10/23/1992
Daiki Nakajima03/25/1996
Keisuke Yamada05/05/1991
Koki Yoshikawa04/04/1996
Taisetsu Kanai01/29/1997
Kodai Kameyama03/24/1993
STEPHEN DONALD12/03/1983
Tim Omalley08/21/1994
Yosuke yokoyama04/14/1995
Ryuta Iiyama08/03/1994
Teruya Goto12/18/1991
Yuma Sugimoto12/16/1997
Sho Takenaka08/12/1992
Hiroyuki Miyajima09/23/1992
Yuki Miyamae08/03/1990
Amanaki Savieti03/13/1996
Ryouske Kanemura06/26/1993
Shindo Kamaike10/23/1986
Yudai Kameyama05/05/1995
Koichi Matsuura08/03/1993
Maritino Nemani05/25/1991
Sho Yamazaki03/02/1995
Yuki Takahira09/09/1991
Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
Lolagi Visinia01/17/1993