Players List

Name Birth Day
KENTA ISHIZUMI07/18/2001
KAZUMA YOSHIMURA08/01/2001
SHUNSUKE SAKUTA01/16/2002
TAKAHASHI MITSUYA12/23/2001
Wanrer Dearns04/11/2002
ITSUPO NAKAMURA05/13/2002
RIKU IIOKA07/06/2001
HIKARU SHINOZAWA02/13/2002
TOKI SASAKI07/21/2001
SUZUKI TAIGA03/26/2002
RYOTAROU ASAMI12/14/2002
RYO SAITOU01/10/2002
RYO TOUMA03/22/2002
KOUKI SAITOU09/21/2002
IORI YOKOYAMA05/18/2002
SHINNOSUKE YAMASHITA06/06/2002
RYOUMA ANO09/13/2001
YOUKI IGARASHI07/14/2001
KAISEI IKEDA05/31/2001
OKUHIRA MITSUKI08/30/2002
TAISUKE OZAKI10/15/2002
GOUSEI OZAWA11/18/2001
ANNDE OZAWA04/23/2002
GeorgeOzawa04/23/2002
ATSUSHI KAMEDA05/28/2001
KAWABATA SHUNSUKE03/04/2003
SASAKI TAIGA09/19/2002
YOUKI SUYAMA03/21/2002
KENTO TAKAHASHI07/13/2001
RYOUMA TAGUCHI05/31/2002
TSUCHIYA EIJI07/22/2003
REN TOUMA08/01/2002
FUMIHIRO NAKAYAMA01/26/2002
Rui Hosokawa07/17/2003
TAISHI MATSUZAKI08/01/2002
SHINICHIROU MIYAGI05/04/2001
SHOUTA YAMAZAKI01/19/2003
YOMOGIDA YOU09/01/2003