Players List

Name Birth Day
GENJIROU HOSOYA05/01/2001
SATOSHI YAMAWAKI10/04/2001
MASYU HOTEIDA04/06/2001
TAKEROU IKEDA12/20/2001
YOUSEI SAITOU05/18/2001
TUYOKI KOBAYASHI12/08/2001
AOI SENBA12/16/2001
KOUSUKE SAKASHITA03/21/2002
RINTAROU YOSHIOKA02/03/2002
MEITETSU SHIMIZU07/14/2001
SHOMA NAGAMINE07/02/2001
DAIKI OKAMOTO07/31/2001
HINATA TAKAHASHI05/18/2001
YOUSUKE TANAKA03/19/2002
YOUSUKE ARAI12/25/2002
Haruma Ueno05/09/2002
HIBIKI USUI08/22/2002
SHINNOSUKE OKADA07/31/2001
KEIGO OKAMURA06/24/2002
FUMIHIRO ONO05/28/2001
GAKUTO KAJIWARA04/14/2002
RYUNOSUKE KOGANEYA07/18/2001
OUSUKE SAKAKIBARA05/14/2002
SHU SASAKI10/21/2002
KENTA SATOU02/14/2002
HAITO NAKATANI06/12/2002
RYU HARADA05/22/2002
SHITARO FUKUZAWA09/20/2001
RENTAROU MASUTANI06/26/2001
SHOHEI MURATA03/24/2003
TAKASHI YOSHIMURA10/26/2002
Yuta Watanabe05/11/2002
Ryuto Watanabe04/07/2002