Players List

Name Birth Day
YOUKI AKAI05/05/2001
REN KUMAGAI08/06/2002
KOUTA KUSABA11/14/2001
KINI AOGAKI09/27/2001
SHITARO FUJII09/19/2001
TOKUMA KABESE01/12/2002
KEITA TAKEUCHI06/28/2001
TOWA SEGAWA03/08/2002
RYUKI SHIMA11/29/2002
SHUYA KAKUTANI06/30/2001
RYUNOSUKE FUJIWARA10/10/2002
RYOSUKE OOMURA09/07/2001
Tevita Poleo03/16/2001
ITO YOUYA10/03/2001
GOUTA IWANE10/01/2001
Yoshinari Ikakeyama04/24/2001
TETSU IKOMA06/09/2001
MAKITO ISHIKAWA10/06/2002
SHUHEI IWASHITA06/19/2001
KUSUNOKI DAIKI10/10/2003
NAOKI KUBOTA05/13/2002
KENTO SHIMIZU10/21/2002
Hyudai Suzumi10/09/2003
SHOEI TAKAHARA04/12/2002
KAZUKI TAKI04/17/2001
DAIKI TATEMATSU11/11/2002
HIROTO HASHIMOTO12/24/2002
Patrik Vakata06/19/2002
FUJIMURA ZEN06/03/2003
KENJIROU FUJIWARA10/10/2002
Kazuki Maki05/10/2002
TAKUMI MATSUI09/13/2002
SORA MATSUSHITA08/09/2002
YOUYA METSUDERA08/11/2002
SOTA YAGI07/29/2002
KOUHEI YAMADA06/30/2002