Players List

Name Birth Day
DAIGO INOUE07/16/2001
YOU KUROIWA05/01/2001
TORAI YOSHIMATSU07/03/2002
SHUNYA AWATA10/13/2002
GOHDAI MATSUMOTO05/16/2002
TAKUMI ONOHARA10/26/2002
YOSHINORI HASHIMOTO12/21/2001
TAKUYA SHIRAE06/14/2001
YOURI INOUE09/27/2001
YOUMA KONDOU09/27/2002
SHUNSUKE MATSUO10/09/2002
KAI KUROKI10/19/2001
SHO TANAKA04/29/2002
RYO HOSOMOTO06/08/2001
YOUTA ABE11/08/2002
KAIRI AMON07/31/2001
NAOTO OGAWA09/14/2002
DAIMU KAWANO10/16/2001
TAKUYA KUROKI08/28/2001
LUMINA SAITOU07/09/2001
KOUTAROU SEKIYA06/05/2001
KOUSHIROU TAKAYAMA08/06/2002
HALU TAKARABE05/19/2001
TAKAHIRO NAKAMIYA01/08/2002
KEISUKE NAGATOMO01/06/2003
SOUSHI NISHIMURA08/21/2002
KOUICHIROU HOKATAKE12/05/2002
IBUKI WAKAMATSU04/26/2002
N//
N//