Players List

Name Birth Day
RYOSEKE HASEGAWA11/07/2001
SHOHYA HATAKEYAMA07/15/2001
KOUSUKE YANAGAWA07/01/2002
SOTA KUNIKANE01/19/2002
Shinkle Ren04/24/2002
KOUSUKE SASAKI04/24/2001
TOSHIYA HARADA04/13/2001
RIN KAETA01/22/2002
Ashden Wateryou Wednes04/05/2002
YOUHI KUDOU11/11/2000
RYO TAKAHASHI03/13/2002
YOUKI KITSUYA07/22/2002
SHOMA SUMIDA09/22/2002
YOHTA NISHIO06/10/2001
TATSUHITO IWAI01/03/2003
KOUDAI ENAMI08/01/2002
RYUKI OKADA08/21/2001
YOUKI KATOU04/18/2002
KOTARO KAMADA06/13/2001
RYUSEI HIROBE11/29/2002
RYOUGA MASUDA05/04/2002
ATSUSHI MURAKAMI05/15/2002
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
Vea Tamoeforau11/05/2001