Players List

Name Birth Day
RYOSEKE HASEGAWA11/07/2001
SHOHYA HATAKEYAMA07/15/2001
KOUSUKE YANAGAWA07/01/2002
SOTA KUNIKANE01/19/2002
Shinkle Ren04/24/2002
KOUSUKE SASAKI04/24/2001
TOSHIYA HARADA04/13/2001
A TAMOEFURAU11/05/2001
RIN KAETA01/22/2002
Ashden Wateryou Wednes04/05/2002
YOUHI KUDOU11/11/2000
RYO TAKAHASHI03/13/2002
YOSHIDA SHINGO08/15/2003
YOUKI KITSUYA07/22/2002
SHOMA SUMIDA09/22/2002
YOHTA NISHIO06/10/2001
TATSUHITO IWAI01/03/2003
KOUDAI ENAMI08/01/2002
OOTA KOTARO11/23/2003
RYUKI OKADA08/21/2001
KASAGANA YOU10/01/2001
YOUKI KATOU04/18/2002
KOTARO KAMADA06/13/2001
SHIOKAWA ZENNOSUKE06/17/2003
SHIMIZU KOUSEI09/06/2003
SUTEFUN HAFURAFU06/29/2003
Yuki Nakano01/19/2004
NARITA MASATO05/07/2003
HIRANO RYU06/16/2003
RYUSEI HIROBE11/29/2002
RYOUGA MASUDA05/04/2002
ATSUSHI MURAKAMI05/15/2002
YAMAMOTO IKUYA02/20/2004
YAMAMOTO HARUKI12/17/2003
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
Vea Tamoeforau11/05/2001