Players List

Name Birth Day
RYUNOSUKE KODAMA06/04/2001
SHUTO SHINZATO10/15/2001
HIROTAKA FUJITA10/27/2001
SHIN OKAMOTO10/30/2001
RYUSEI KANEKO05/31/2002
ASAHI UCHIKAWA04/17/2002
MIYAGAMI RIN12/09/2001
ATSUHIRO MOTOYAMA01/18/2002
FUMIYA SAITOU08/26/2001
DAIKI TACHIKAWA05/10/2001
KEISUKE HIDAKA07/31/2001
SHOUTO MORIYAMA11/14/2002
RYOUMA KATSUME04/07/2002
KISABUROU MIYOSHI10/25/2001
RYOSUKE YATSUGI10/24/2001
KUUGO ISHIKAWA02/26/2002
CHIKARA OONO06/22/2002
RYOUMA ONO07/08/2001
KAWAGOE DAICHI05/22/2003
Teruto Kawasaki11/27/2001
RUI KAWANA04/18/2002
RYUTA KAWAHARA11/16/2002
TAKESHITA YOUSAKU11/28/2002
SHUN TAZOH09/16/2001
YOUTA TOKUNAGA12/19/2002
RIKUTO TOKUNAGA08/05/2002
NAGAIKE KAITO06/12/2003
KEITOKU NII12/18/2001
KANTA HATSUTORI09/04/2002
HYOU HARA04/13/2001
RYUNOSUKE BABA06/21/2002
SHUTA MAESHIMA06/08/2002
YOSHITO MAKITA06/20/2001
MATSUMOTO LENMA01/25/2004
HAYATE YASUDA06/27/2001
MEISHI WATANABE04/26/2002