Players List

Name Birth Day
ZYUTOKU KOUDAI10/23/2001
AKITO HAMAMURA01/28/2002
SHUTO KOUSAKA09/19/2002
HAYATO SUMI07/14/2002
YOUYA TAKIGAWA10/11/2001
SHOGO NAKATA08/16/2001
HIROTO YAMAMOTO11/20/2001
non01/01/2008
TATSUKI KOBAYASHI07/13/2001
RYOUGA AKIZAWA01/27/2002
RYUSEI KAWAGUCHI11/19/2001
IKUTO TAIRA06/24/2001
YOUTO OKAZAKI11/21/2001
KAKERU TSUTSUMI12/20/2002
Manase Havili04/07/2001
HARUTO IKEDA01/26/2003
TASUKU OKUTANI12/18/2002
Sione Mau04/10/2002
MASAYUKI SEGAWA08/19/2001
Tupou Mahe09/19/2001
MUSASHI HASHIMOTO01/25/2003
Fakatava Havil07/01/2002
KAZUMASA MORIMITSU01/09/2002
SYOTA YABUGAKI07/09/2002
TAKUMA YOSHIDA02/21/2003