Players List

Name Birth Day
KOUKI ICHIKAWA04/27/2002
TAKENOSUKE INAMURA02/12/2002
Yoo Yonsa10/08/2001
SHUSUKE KUNIMOTO06/21/2001
DAIGO TANAKA03/27/2003
YOUTARO KAI09/11/2002
HIROTO KINOSHITA06/16/2001
HIROTO YANAGIDA04/10/2002
AYUKI TAKAMI10/19/2002
KENTAROU OOTSUKA11/12/2001
MORISU NAGAKUBO04/29/2002
SOUMA SAITOU11/15/2001
KAI YAMAMOTO05/15/2002
TAKUROU KATOU05/10/2001
YOUDAI ISHII10/09/2001
YOUTA IMAMURA09/04/2001
TOMOKI KAKIMOTO01/15/2003
YOUTA KAWAMURA02/22/2003
Syuma Shioiri08/24/2002
KOUSUKE SHIBUTANI12/01/2001
TAKAYUKI SHIMADA06/13/2002
KIICHI CHIKAMORI02/13/2002
YOUKI NAKATA02/27/2002
SHUNKI NISHIMURA02/28/2002
RYOTAROU HASEGAWA08/24/2001
SHINICHI HAMASAKI05/16/2001
SHOUDAI HIRAO10/11/2002
KATSUKI FUJIOKA05/25/2002
SHOUTA FUJIKAWA01/26/2002
LIM MAEKAWA02/12/2002
TENYOU MATOBA05/23/2002