Players List

Name Birth Day
MIHIRO HASHIMOTO06/28/2002
Lee Jong Su04/11/2001
SHINNOSUKE KANEDA03/04/2002
YOUSUKE ITAMI01/10/2002
TAKUMU YAMAGISHI08/12/2002
NAOKI ISHIHARA07/07/2001
SHUYA KOBAYASHI12/07/2001
HAYATO AKIMOTO09/05/2001
SHIN KAWANO08/30/2001
IORI UTSUMI07/11/2001
WATARU KAWASHIMA11/23/2001
SHION IKEDA12/31/2001
KOUTA DOBASHI12/30/2002
KANTA TOKIWA06/27/2002
TOUMA ANAZAWA08/21/2002
RYUKI ARAI11/17/2002
TAKAYA IMAI04/26/2002
SHINYA UCHIDA07/10/2002
non01/01/1980
DAICHI KAWASHIMA01/20/2003
SORA KURIBARA02/19/2003
FUMA SATOU03/31/2003
KOUKI TACHIKAWA01/08/2003
KANTA NEGISHI09/20/2002
KOUKI YOKODUKA03/09/2003
NON01/01/1980
Non01/01/1980
Non01/01/1980