Players List

Name Birth Day
RIKU TAKAHASHI04/07/2001
HAYATO WATANABE08/11/2001
SOTA AWAJI09/04/2001
SHOMA SATOU05/27/2001
MIO TAKANO04/05/2001
SHOHTARO AIKAWA09/27/2002
SHOUTA KAWASE10/04/2002
SHOUTA TAKADA08/13/2001
SOTA TAGUCHI05/07/2001
TAISEI KATOU08/05/2001
KAKERU SHINDOU07/13/2001
TAKUROU FUJIWARA06/28/2001
HIRO FUNABASHI09/04/2001
ITSUKI TAKAYAMA04/17/2001
TOMONARI AKIYAMA02/27/2003
TAISEI AWAJI04/18/2002
SHUTO ITO10/09/2002
KAISEI UMEDA06/01/2002
HARUTO EBATA05/06/2002
HIROMU ONO08/16/2002
HARUCHIKA KATOU04/07/2001
YOU KAWAMURA07/03/2002
TOMOSHI SAWATAISHI11/09/2002
Ryoga Shindo05/30/2002
YOUTO TAKAHASHI06/14/2002
Yuki Takahashi07/22/2002
TATSUHARU TOMINO05/27/2002
DAIKI DOI02/06/2003
Tomasi Naibaruwaga12/29/2002
SHINYA NARA08/31/2001
Kohei Funaki//
SEIYA WATANABE11/21/2001
SUGURU WATANABE07/05/2002