Players List

Name Birth Day
MISAKO KAMIJIMA09/26/1999
CHIKA SHIBAHARA06/13/1999
VAUGHAN JANNA07/17/1988
KOTONE SAITOU05/13/1999
GEORGIALOUISEDAALS DAALS09/13/1993
Emi Ito01/19/1985
Chami Ireijo02/09/2000
Yuka Katashima10/03/1989
Akari Kato01/10/1992
Seina Saito05/30/1992
Yuki Sue11/03/1993
Nanami Sugimoto06/23/1994
Kotomi Taniguchi04/10/1995
Kie Tamai10/24/1992
Mizuki Tsuboi06/30/1999
Akari Hayashi02/12/1991
Niina Hara08/17/1992
Saki Fujino12/29/1995
Nao Funahashi10/29/1995
Rika Miwa03/24/2000
Yuka Yamanaka12/29/1992
Sayaka Yamamoto05/25/1986
Moeri Wada01/10/2000