Players List

Name Birth Day
AOI UTIDA06/11/1997
KIYOKA KATOU05/27/1999
Tamaki Maruyama12/23/2000
SYUNKA IWAMOTO04/28/2000
AIRI UEDA05/21/2000
KOTONE UCHINO12/24/1998
Manami Kakuto12/29/1991
Makiko Kishigami10/04/1974
Yumi Kinoshita11/07/1998
YUKI KIMURA07/06/1990
Ayumu Kokazi11/24/2000
MIHARU KOBAYASHI01/09/1999
Utaha Kobayashi09/05/1999
Yuka Sakamoto07/30/1997
Yomeno Sakoda07/20/1999
MATURI TATSUMI05/04/2000
NADUKI TSUJIGUCHI10/03/1990
NANAKO TOMONOU06/02/1999
Fuka Nakashima11/06/1998
RIEKO NII02/08/2001
Chieko Fukuike11/16/1991
Akane Masui05/01/1997
Ayano Matsushita11/09/1996