Players List

Name Birth Day
Yusuke KIZU12/02/1995
Shogo MIURA06/08/1995
Koki YAMAMOTO10/29/1990
Takayuki WATANABE05/27/1994
Takuya KITADE09/14/1992
Kosuke HORIKOSHI06/02/1995
Yuya ODO03/09/1990
Taumua NAEATA02/02/1994
Seokhwan JANG11/27/1991
Isaac ROSS10/27/1984
Ryota HASEGAWA05/12/1993
Shuhei MATSUHASHI11/24/1993
Isileli NAKAJIMA07/09/1989
Colinrizin BOURKE10/15/1984
Daiki NAKAJIMA03/25/1996
Atsushi HIWASA05/22/1987
Akihiro SHIMIZU02/18/1995
Hikaru TAMURA09/12/1993
Shinsuke ISEKI04/24/1995
Seiya OZAKI07/11/1995
Ryuji NOGUCHI07/15/1995
Yusuke KAJIMURA09/13/1995
Sione TEAUPA07/09/1992
Harumichi TATEKAWA12/02/1989
Ryohei YAMANAKA06/22/1988