Players List

Name Birth Day
Kouki Ichimasa10/02/1987
Hideki Kawano07/31/1970
Toshikatu Kurogi03/20/1980
nothing01/01/1930
Atsushi Tominaga08/06/1998
Kousuke Hukumoto12/28/1992
Akiyuki Maeyama11/29/1988
Ryouji Kurogi07/31/1988
Ren Shiraishi01/24/1996
nothing01/01/1930
Toshitaka Imai02/08/1980
Yuuitirou Kawagoe06/08/1990
Yoshirou Kawano12/26/1980
Tatsuya Ejiri06/13/1988
Ryuuji Kawano01/04/1972
Syouji Kurogi12/27/1985
Yuusuke Gotou06/18/1984
Yuuma Tsuwamoto04/10/1994
Takanori Hirata01/28/1997
Yuuto Henmi03/07/1990
Daisuke Miki12/15/1986
Syouki Mitani08/01/1993
Daijirou Mori01/16/1993
Hiroshi Yamaguchi09/12/1991
Ryuuichi Wakimoto08/07/1974
Yoshihiro Imai03/17/1982
Yuuki Hirata07/22/1999
Oono Yoshito10/05/1986
nothing01/01/1930
Tomoki Nagatomo01/16/1995
Yuuki Inoue04/23/1996
Hitoshi Etou12/14/1988
Tomonobu Kamitani05/31/1992
Tetsuya Kawano01/26/1975
Takayuki Kurogi03/26/1989
nothing01/01/1930
Syouei Hayashida01/01/1985
Hiroki Yokoo01/01/1986
Takahiro Imai04/09/1971
Shinichi Ukon04/02/1986
nothing01/01/1930
Taiga Hirose05/06/1992
Masumi Wakita08/01/1991
Masahiro Ishida02/13/1992
Noriyuki Ezaki11/10/1981
Keita Ogura10/09/1983
Syuuhei Obata07/12/1991
Shintarou Kawagoe09/15/1995
Naoki Someyama07/23/1994
Yuusuke Nagatomo07/31/1990
Syou Nakamura02/07/1987