Players List

Name Birth Day
Kouhei Itou09/14/1989
Daisuke Sanada09/10/1989
Satoru Takemura07/25/1992
Makoto Morisaki01/13/1987
Masayuki Moriyama05/13/1985
Koutarou Uramoto10/01/1981
Kaito Ogasawara08/04/1998
Jun Sadakata08/10/1992
Gou Sibata11/21/1992
Syunn Sekiya05/18/1991
Kennta Tanaka07/19/1995
Ituki Yamao03/12/1996
Takahiro Yamamoto10/04/1987
Yuuya Kobayasi05/05/1994
Kennsuke Simokawa12/07/1990
Hiroki Nishizawa10/14/1998
Kouitirou Noguti02/02/1986
Kou Masaki03/16/1988
Norio Matumi05/01/1983
Yuuzou Syouzima02/23/1987
Taiga Hyakutake12/07/1988
Hiroki Nakamura02/18/1992
Syuuhei Manabe12/22/1994
Masaki Yamamoto07/08/1989
Chihiro Iechika02/17/1998
Masasi Kusiyama04/13/1989
Tuyoshi Tame03/06/1994
Tatomu Nomura12/29/1991
Yuuya Hiraki01/31/2000
Zyunnpei Yonemura01/13/1984
Tubasa Takada10/01/1984
Yuuki Takeshita09/21/1996
Takumi Miki05/01/1994
Yousuke Misaka07/09/1992
Takahiro Onoue11/30/1990
Yuuitirou Tanizaki08/04/1983