Players List

Name Birth Day
Nozomu Abiko06/25/1993
Taichi Kamura03/24/1989
Yuma Koshida05/19/1990
Akifumi Komaki11/22/1993
Noritsugu Chikaoka07/25/1985
Masafumi Myokei06/06/1994
Riku Ueta08/19/1983
Seiji Kusaka02/10/1983
Hayato Yamaguchi06/16/1999
Sou Iwamiya11/13/1987
Yuuta Ueno10/03/1994
Harukichi Usuki04/26/1991
Youji Okuda06/09/1990
Ryouta Tmura01/03/1996
Syou Ninomiya08/07/1990
Tomohiro Hiraoka08/24/1989
Sumito Fukusima02/05/1985
Takashi Yamaguchi07/06/1996
Hiroaki Ito01/30/1982
Masami Emura12/10/1974
Yusuke Okuno06/08/1988
Yuusuke Kitamura01/03/1983
Ryo Kosugi11/22/1989
Masaya Takahra02/23/1992
Syohei Nakae04/06/1989
Keisuke Nakamura03/31/1993
Masakatsu Nishitani02/12/1973
Yuuki Fukushima09/27/1988
Yuji Fujiwara12/12/1968
Toshiyuki Yamada08/14/1980
Suguru Yokota08/14/1995
Hiromasa Watatani10/06/1980
Akimori Ono07/22/1984
Takuya Shima06/25/1984
Tomohiro Ishikawa07/23/1980
Daisuke komura05/11/1957
Yuuki Takimura06/30/1995
Shinpei Tani08/08/1989
Makoto Masuda07/02/1994
Yuuki Yonezawa06/05/1989
Shinya Wada02/14/1990
Tsukasa Abe07/02/1990
Atsushi Kametani12/29/1993
Taiki Kinugawa10/02/1993
Kento Nakamura01/24/1996
Kentarou Hirayama08/29/1991
Yasuyoshi Yura09/06/1976
Kei Ichihashi10/23/1990
Kan Etou01/30/1983
Hideki Ebata06/03/1990
Yuuto Kittataka04/20/1998
Kouji Terada12/20/1984
Noburou Maeda12/17/1989
Kaito Yamamoto03/01/2000
Kouji Uchida01/24/1971
Kazuki Haibara08/23/1989
Yuusuke Hisada05/26/1993
Taihei Fukushima12/09/1993
Masahiro Fujisaka04/16/1986
Futa Yoshino12/30/1998
Kazuya Kimura08/18/1989
Syohei Koya02/20/1984
Ryousuke Takakura08/05/1994
Hideto Tamagawa07/03/1985
Masashi Torihara05/08/1992
Kei Nakanishi10/22/1981
Syou Ninomiya07/16/1997
Cyprien Macou05/14/1986
Yuuta Miki04/12/1990
Syouma Misaki07/30/1996