Players List

Name Birth Day
AYA AIKAWA07/09/1997
Makoto Ebuchi07/02/1997
SACHIKO KATOU02/19/2000
SAKI MINAMI11/18/1995
HONOKA ANDOU07/11/1998
SORA KONISHI02/21/2000
Hiroko Uchida05/24/1997
KIKO MATSUO12/15/1995
Maki Takano08/17/1995
Iere Murakame11/11/1989
TOMOKA SUGIE08/22/1997
Moe Tsukui03/28/2000
RAN AOKI10/16/1996
YUMENO NODA10/25/1997
MANA FURUTA11/16/1997
Ariho Saito03/09/1988
Aimi Manba05/15/1993
Takako Yoshida04/07/1999
MIZUHO IGUCHI08/29/1995
YUMI ISHIKAWA08/19/1994
YUI OBATA09/07/1999
MOMOKO KADOWAKI09/30/1994
Ayako Tanaka04/02/1989
KYOUKO MASUMOTO05/10/1996
Megumi Abe04/28/1998
Asuka Kuge09/22/1994
Ayaka Kumagai07/16/1998
Koseki Ren07/02/1999
TSUBASA SASAGAWA06/07/1999
KAZUNE SUZUKI03/27/1999
Moyu Takagi04/27/2000
Ai Tasaka06/11/1992
MINORI TANIYAMA09/28/1999
Torokunashi01/01/1980
Torokunashi01/01/1980
Torokunashi01/01/1980
Torokunashi01/01/1980
Mizuki Honma02/26/1995
Mateitoga Bogidraumainadave06/06/1984
Shiori Yamagata08/27/1998