Players List

Name Birth Day
Nanaho Asano07/18/1998
Rui Koyano08/16/1997
MOE NAGAOKA06/07/1999
Hiroka Mochidome03/27/1999
Chihiro Morita01/26/1994
AI WATAHIKI04/11/1997
Chihiro Kobayashi01/26/1992
Rika Nogame12/26/1995
Manami Ichinohe06/03/1991
MASAMI KAWAMURA07/13/1999
Nao Masai12/17/1991
Lee Juyeon01/24/1996
HARUKA OGIHARA12/28/1995
REINA SUDA08/13/1998
Sayaka Suzuki05/17/1997
KAEDE NAKAMURA04/02/1997
MAKO HABANO03/25/1999
RINA MORIMOTO12/28/1999
HANAKO UTSUMI03/16/2000
AYASA OOTSUKA05/05/1999
Miduki Ogura02/26/1998
TOMOKA TAKAHASHI12/04/1996
RISAKO NISHIKAWA04/25/1999
MINAMI SHIKAO06/14/1997
MIKI TERAUCHI12/30/1994
Sonoka Otani04/19/1995
WAKO KITANO09/08/1999
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980