Players List

Name Birth Day
Sumika Maruko07/22/1993
SAKI KODAMA01/08/1999
Youko Aoki10/07/1990
YAYOI ARAI11/05/2002
NAO ANDOU07/17/2001
Mai Ishijima09/13/1994
AOHA ITO07/04/2002
NATSUMI INOUE07/22/2000
Moeka Kanda07/29/2001
MINAE KITAZAWA09/27/2001
ERINA KITAZAWA04/11/1998
Rikako Kuramoto05/26/2002
HONOKA KONDOU07/22/2000
Itsuho Saito01/12/2002
Arisa Sakamoto08/11/1994
hetome Sato07/14/1998
Chiharu sekeguchi12/28/1999
NANASA TSURUMI05/14/2001
No Player01/01/2000
Touroku01/01/1930
No Player01/01/2000
RINA HAKETA11/28/1999
RIO HOSONO02/25/2003
MOE HORINOUTI04/12/2001
REIKO MUTOU10/04/2001
KOTONO YASUO10/02/2001
KIKO WATANABE11/05/2002