Players List

Name Birth Day
Takuma Asahara09/07/1987
Keita Inagaki06/02/1990
Jiwon Koo07/20/1994
Masataka Mikami06/04/1988
Hiroshi Yamashita01/01/1986
Koki Yamamoto10/29/1990
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Atsushi Sakate06/21/1993
Yusuke Niwai10/22/1991
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Samuela Anise08/30/1986
Yuya Odo03/09/1990
Isileli Nakajima07/09/1989
Uwe Helu07/12/1990
Wimpie Van Der Walt01/06/1989
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Kazuki Himeno07/27/1994
Michael Leitch10/07/1988
Hendrik Tui12/13/1987
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Kaito Shigeno11/21/1990
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Yutaka Nagare09/04/1992
Kai Ishii08/04/1993
Jamie Henry03/11/1990
Akihito Yamada07/26/1985
Lomano Lava Lemeki01/20/1989
William Tupou01/25/1991
Yusuke Kajimura09/13/1995
Yu Tamura01/09/1989
Ryoto Nakamura06/03/1991
Ryohei Yamanaka06/22/1988
Timothy Lafaele08/19/1991
Amanaki Taiyo Lotoahea04/14/1990
Ryuji Noguchi07/15/1995
Kenki Fukuoka09/07/1992
Kotaro Matsushima02/26/1993
Rikiya Matsuda05/03/1994