Players List

Name Birth Day
Satsuki Nishimura05/18/2004
Kotoko Maruyama04/09/2003
Misaki Yoshida01/03/2005
Momoka Takarada03/19/2004
Saki Nitta04/23/2003
Fuura Nagayama05/01/2003
Uta Kawasaki12/03/2004
Haruna Konishi11/08/2004
Koharu Nara07/17/2004
Rikka Tabuchi06/11/2004
Airi Iguchi01/19/2005
Yuzuki Kobata11/08/2004
Hiyori Tomioka02/07/2005
hyogoyon01/01/1980
hyogosan01/01/1980
hyogoni01/01/1980
hyougoiti01/01/1980
hyougoroku01/01/1980
hyougogo01/01/1980
Ayaka Matsuda07/31/2004
Yuna Munezane12/10/2004
Yasuha Morioka10/22/2004