Players List

Name Birth Day
Koharu Iwasaki12/30/2003
Haruka Kawakita04/02/2003
Fuuka Kobayashi07/18/2003
Kanau Seiroku12/30/2003
Aozora Yoshida04/10/2004
Koyuki Matsushita12/26/2003
Kannna Yodenn04/08/2004
Saki Nouyama09/27/2003
Arisa Nishi05/29/2004
YuukaTakai10/27/2003
Karinn Tuda06/09/2003
Rui Okamoto12/16/2003