Players List

Name Birth Day
Miyu Okamoto09/16/2004
Renka Kosugi08/28/2003
Ibuki Shukuya06/09/2003
Hana Suzuki03/14/2004
Futaba Takeuchi08/08/2003
Run Kunitani04/26/2003
Moe Mukaiorito06/02/2003
Momoko Tanada04/17/2004
Maiko Nishi06/30/2014
Yuna Hayami07/09/2003
Misaki Matsumura03/06/2005
Kae Chigita07/24/2003
Moa Andou05/11/2004