Players List

Name Birth Day
Yukino Ohtsuka01/01/2005
Yume Kanai05/07/2004
Akira Kaneko06/17/2004
Kurumi Koike12/27/2003
Sakurako Kourai04/09/2003
Kokomi Goto04/08/2004
Miyu Sato07/22/2004
Kirari Shimamoto07/18/2004
Natsumi Takahashi06/03/2003
Sawa Harada03/12/2005
Monika Maruyama04/09/2004
Rizumu Maruyama04/09/2004
Neori Mochida08/06/2003