Players List

Name Birth Day
Nanoha Nishiyama01/14/2004
Yu Noda08/30/2003
Miharu Machida05/26/2004
Jyuria Ooho06/24/2003
Tubasa Ootani06/30/2004
Kanon Nakayama08/01/2003
Sakurako Hatada05/08/2003
Uta Kataoka04/23/2004
Kanon Toba01/24/2005
Rino Fukumoto06/24/2004
Runa Hoshino11/24/2003
Hinano Mori04/06/2004