Players List

Name Birth Day
Rio Ishikawa06/13/2004
Aoi Ishido10/02/2003
Raito Shinagawa05/04/2003
Kaima Shimizu03/31/2005
Yuui Matsubara05/24/2003
Ryuga Yamamoto07/06/2004
Rei Takiguchi09/15/2003
Asahi Tanaka09/22/2004
Riku Takamura04/25/2003
Haruyuki Tanaka07/12/2004
Kouta Yamauchi11/02/2004
Ryusei Yamaguchi09/15/2003
Yuma Kasahara06/16/2004
Yusei Takahashi09/10/2003
Takahiro Yamakami07/21/2004
Kanta Nomura11/12/2003
Kouyo Matsumura11/05/2004
Rei Ogawara12/13/2003
Keito Kaida02/15/2004
Genta Gamou01/20/2005
Syouta Kikuchi06/14/2004
Kenshin Kouno05/10/2004
Masayori Moriyama04/03/2003
Ryosuke Yamada06/21/2003
Kouyo Kawachi06/18/2003
Haruto Furukawa11/07/2003
Kousei Matsukuma06/23/2004
Kai Iwasaki09/12/2004
Riku Tanaka08/07/2004
Yudai Miyoshi07/02/2003