Players List

Name Birth Day
Ryuuya Itou10/04/2004
Taketo Uehara04/05/2004
Haruta Kawai12/12/2004
Ryouga Kurosawa04/09/2004
Kanta Shimada12/15/2003
Itta Takeuchi05/06/2003
Koutarou Chiku07/28/2004
Kanata Hara08/21/2003
Kazuki Matsuzawa10/03/2004
Haruhiko Yajima05/23/2004
Kou Yuzawa10/30/2003
Koutarou Yoshizawa03/19/2004
Syoudai Hayashi09/06/2003
Kanato Hosozawa07/18/2003
Tatsurou Tooyama08/20/2003
Syounosuke Tanada11/07/2003
Ryuuga Miyashita12/18/2004
Saryuu Muramatsu07/19/2003
Teppei Yoshikawa11/18/2004
Ryousuke Koyama11/17/2003
Souta Fukazawa04/03/2004
Makoto Arai11/01/2003
Yuu Takabayashi08/14/2004
Harutarou Tsutsui08/15/2004
Koutarou Ichinose06/26/2004
Tensyou Kumagai06/11/2003
Yuuya Gomi07/16/2004
Ryuusui Sekiguchi05/10/2004
Yuu Nakamura07/25/2003
Imanieru Rakomaisoso12/02/2004